Podróżuj z Niwo Trans

Regulamin zasady ogólne

  1. OGÓLNE ZASADY

    1. Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest:

      • w przypadku sprzedaży w biurze: „Umowa - zgłoszenie” zwane umownie w dalszej części niniejszego regulaminu Biletem.

    2. Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przejazdu i nie może być odstąpiony innej osobie.

    3. Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją „Umownych warunków przewozu”.


data modyfikacji: 2010-12-11