Podróżuj z Niwo Trans

Regulamin postanowienia końcowe

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu będą mieć zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 Prawo Przewozowe (Dz. U. z 21 czerwca 2000 r. nr 50 , poz. 601, zmiany), ustawa z dnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; zmiany.

    2. Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Przewoźnika.

    3. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 Prawa Przewozowego, który określa warunki przewozu osób i rzeczy wykonywanych przez Przewoźnika M&B Ni-Wo Trans

    4. Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych przewozów autokarowych i mikrobusowych wykonywanych tylko przez pojazdy będące w dyspozycji M&B Ni-Wo Trans lub pojazdy firm partnerskich i podwykonawców.


data modyfikacji: 2010-12-11