Podróżuj z Niwo Trans

Regulamin prawa i obowiązki pasażera

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

  1. Pasażer jest zobowiązany do:

   • posiadania i okazania ważnego biletu na przejazd na całej trasie przewozu;

   • dokumentów uprawniających do przekroczenia granic;

   • punktualnego przybycia na miejsce odjazdu autokaru lub mikrobusu. Niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu;

   • stosowania się do zaleceń załogi autokaru lub mikrobusu.

  2. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym pasażerom lub Przewoźnikowi.

  3. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie środków odurzających jest w autokarze lub mikrobusie surowo zabronione. Pasażerowie nie stosujący się do w/w zaleceń będą wzywani do natychmiastowego opuszczeniem autokaru lub mikrobusu.

  4. Ze względu na specyfikę transferów lotniskowych - w przypadku opóźnień, zmian lub jakichkolwiek problemów ze znalezieniem autokaru lub mikrobusu prosimy o kontakt pod numery alarmowe : 515 044 180 /786 819 382. Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Klienta lub niemożliwości dodzwonienia się, przewoźnika do klienta, a także przez podanie niewłaściwego adresu odbioru klienta

  5. Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa foteliki i podstawki dla dzieci.

  6. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, związane z realizacją umowy przewozowej prosimy kierować listownie na adres biura w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji


data modyfikacji: 2015-12-31