Podróżuj z Niwo Trans

Regulamin rezerwacja, anulacja i zmiany biletów

 1. REZERWACJA, ANULACJA I ZMIANY BILETÓW

  1. Rezerwacja terminu przejazdu następuje w momencie wystawienia biletu.

  2. Rezerwacja przejazdu może być dokonana telefonicznie, w biurze podrózy współpracującym z przewoźnikiem

  3. W przypadku rezygnacji z przejazdu klient ponosi następujące koszty związane z anulacją przejazdu:

   • do 7 dni przed datą wyjazdu 10%;

   • do 2 dni przed datą wyjazdu 20%;

   • do 1 dnia przed wyjazdem lub w dniu wyjazdu 100%;

   • za przejazd nie zgłoszony w/w terminach i niewykorzystany nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu.

  4. Pierwsza zmiana daty wyjazdu zgłoszona telefonicznie lub w biurze do 12 h przed wyjazdem lub przyjazdem jest bezpłatna, opłaty za następne zmiany są ustalane indywidualnie jednak opłata nie może być wyższa niż 50% ceny przejazdu.

  5. Pasażer ma prawo zawiesić bilet do wykorzystania w innym terminie do jednego dnia przed przejazdem. W dniu wyjazdu zmian nie uwzględnia się. Bilet można zawiesić na wybranym odcinku na 3 miesiące od daty zgłoszenia.


data modyfikacji: 2010-12-11